Česká společnost protetické stomatologie

Plánujeme

Okluze a TMK z pohledu chirurga, ortodontisty a protetika

Program: (rozpis s pozvánkou ke stažení zde)

M.D., D.M.D. M. Jász (Maďarsko)

Individual prosthetic workflow. Determination of the upper jaw position, upper-lower jaw relation, and individual lower jaw movements.
Individualizace výroby zubních náhrad. Stanovení polohy horní čelisti, vztahu horní a dolní čelisti a individuálních pohybů dolní čelisti. (Tlumočeno)

MUDr. et MUDr. V. Machoň

Mýty ve vztahu okluze a TMK

MUDr. M. Koťová, Ph.D.

Okluze a TMK z pohledu ortodontisty

Mgr. J. Novák

Fyzioterapie a stomatologie

MDDr. J. Bartáková

Mikroprofilování povrchů a digitální mikroskopie

prim. MUDr. J. Paska, MBA

TMK pohledem ORL specialisty

Přihláška ke stažení

Přihlášku zašlete elektronicky nebo naskenovanou na adresu hromadkova@dent.cz